chwilowka online

title

text

Čo by ste mali vedieť pred vyplnením servisného protokolu

  • Pred odoslaním chybného zariadenia, vyplňte prosím „Servisný formulár”.
  • Po odoslaní formulára Vám bude vygenerované číslo RMA, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v odoslanom formulári. V prípade nejasnosti Vás bude kontaktovať Technická Podpora nášho Servisu.
  • Toto vygenerované číslo by malo byť nalepené na kartóne so zabaleným zariadením na dobre viditeľnom mieste. Odporúčaný výškový rozmer čísla RMA by mal mať minimálnu výšku 2 cm. Ak je do servisu vyslaná termotransferová tlačiareň, pošlite aj vzorky materiálu (etikety a termotransferové pásky). Toto nám pomôže pri diagnostike porúch a regulovaní tlačiarne.
  • Do 24 hodín od doby dodania zariadenia, Vám Servisný Technik pošle potvrdenie o prijatí tlačiarne do servisu. Následne Vám bude poskytnutá informácia o opravách spoločne s podrobným hodnotením v písomnej forme. Tieto informácie budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.
  • V prípade akceptácie nákladov na opravu bude vykonaný požadovaný servis našim servisným technikom . Akceptácia znamená, písomne potvrdenie na formulári „Žiadosť o vykonanie Opravy” spolu s vyplnenými položkami. Žiadosť je potrebné zaslať na požadovanú e-mailovú adresu , ktorá je uvedená na objednávke alebo faxom.
  • Čakacia doba na vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o Vykonanie Opravy” je 10 pracovných dní. Po uplynutí tejto doby bude zariadenie vrátené na adresu zákazníka a náklady za diagnostiku a lokalizáciu poruchy vo výške - 100,00PLN/ bez DPH Vám budú vyfakturované, zaslané spoločne s Faktúrou. Ak zariadenie spĺňa podmienky záruky, ktorá je zahrnutá v záručnom liste, prosíme zaznačiť políčko "Oprava v záruke". V spätnom maily Vám zašleme okrem vygenerovaného čísla RMA podrobné informácie o postupe pri reklamácii a o spôsobe dopravy zariadenia do servisu.
  • V prípade zrušenia servisných opráv, budú fakturované náklady na lokalizáciu poruchy a prevedenie odhadu nákladov na opravu vo výške – 100 PLN / bez DPH

 

oznámenie služba RMA