chwilowka online

title

text

Obchodné a logistické riešenia

 

optym01

Pracujeme na základe individuálnych dohôd so zákazníkmi. Flexibilne sa prispôsobujeme k potrebám zákazníkov pre zabezpečenie kontinuity ich výroby.

Zaručujeme:
 • dohodnutý logistický model, vrátane tvaru a frekvencie dodávok
 • individuálny prístup ku spôsobu balenia a označovania zásielok
 • optimalizácia nákladov pri realizácii zákaziek na dodávku etikiet
 • hlásenie na klientske systémy so schopnosťou automatizovať proces prostredníctvom systému EDI

Konsolidácia

Ako výrobca a dodávateľ komplexných riešení pre automatické identifikácie navrhujeme program konsolidačných opatrení, vrátane poskytovania znamení, zariadení a systémov Auto ID. Takýto program založený na cyklickej výmene informácií a presnej identifikácie potrieb zákazníka umožňuje štandardizáciu produktov a úspory spojené s obmedzením indexov na rôznych miestach našich zákazníkov.

Na základe jasne stanovených pravidiel pre spoluprácu s jedným partnerom, znížením cien surovín vzhľadom k objemu nákupov, či znížením nákladov alebo počtu výrobkov, je možné dosiahnuť úspory v mnohých oblastiach pôsobenia.

Najdôležitejším pilierom programu je efektívnosť a vzájomná dôvera a naše skúsenosti a flexibilita. Medzi spoločnosti, ktoré uverili a preukázali dôveru v naše schopnosti a vďaka konsolidácii zaznamenali významné úspory sú popredné spoločnosti v takých odvetviach, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo, elektronický priemysel a potravinársky priemysel.

optym02

Výhody

 • znížený počet dodávateľov
 • stanovenie jasných pravidiel pre spoluprácu s jedným partnerom (stanovený model nákladov, forecasty, RFQ, určený v špecifickej dokumentácii)
 • zníženie počtu použitého tovaru
 • výber optimálnych riešení vďaka skúsenostiam našich odborníkov
 • zníženie nákladov spojených s kvalitou v dôsledku použitia nevhodných výrobkov
 • optimalizácia spôsobu ako objednať zaručujúca bezpečnosť dodávok
 • správy ukazujúce finančný prínos dosiahnutý po konsolidácii sú tiež súborom dokumentácie produktov (etiSTOCK)
 • zníženie obstarávacích nákladov prostredníctvom spolupráce založenej na elektronickej výmene dát (EDI)
optym03

Lean management

Riadenie našej spoločnosti je založené na koncepte LEAN. Filozofia LEAN v našom prípade zahŕňa nielen oblasť výroby, ale sa týka všetkých oblastí podnikania.

Uplatňujeme princíp štíhlej výroby, precízne dozerajúc na výrobné náklady a kontrolujúc vývoj výrobku od návrhu, cez výrobný proces jeho tvorby až do prepravu k zákazníkovi.

Výhody
 • nepretržité sledovanie efektivity výroby pre zaistenie optimálnej ceny výrobkov
 • kontinuálny proces dohľadu zabezpečuje kvalitu, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákazníka
 • schopnosť prispôsobiť procesy k procesom zákazníka, umožňuje na implementáciu riešení, ktoré podporujú ich vlastnú výrobu