chwilowka online

title

text

 

Etikety a označenia

Špecializujeme na výrobu technického označovania pre priemyselné aplikácie v súlade so špecifikáciami zákazníka. Ponúkame širokú škálu štandardných značení a spotrebného materiálu rovnako samolepiacich ako aj nelepivých, vyrobených z fóliových a papierových materiálov v ľubovoľných rozmeroch alebo tvaroch. Pre netypické aplikácie, alebo aplikácie vystavené extrémnym zaťaženiam v extrémnych podmienkach, naši odborníci vyberajú riešenia, ktoré spĺňajú individuálne potreby našich zákazníkov, pokiaľ ide o trvanlivosť, odolnosť materiálov a tlače. Vďaka moderným výrobným technológiám môžeme ponúknuť jedinečné viacvrstvové etiketky, ďalej etiketky a značenia umožňujúce zaznamenávať informácie v technológii RFID.

kompleks01
kompleks002

Funkčné prvky

Ponúkame široký sortiment lepiacich montážnych materiálov určených na rýchlu, estetickú inštaláciu a tesné spojenie detailov pri zachovaní príslušných mechanických parametrov. V závislosti od požiadaviek odporúčame lepiace pásky na trvalé a dočasné spojenie. Na zabezpečenie riadneho fungovania elektronických zariadení ponúkame dielektrické elementy vyrobené z poly karbonátu, lepenky a polypropylénu. Vďaka pokročilým technologickým možnostiam, môžeme zaručene prispôsobiť izolačné materiály pre špecifické aplikácie. Ponúkame širokú škálu materiálov, zabezpečujúcich zariadenia a výrobky počas prevádzky, skladovania a prepravy. Ponúkané ochranné materiály sú s lepivou alebo nelepivou vrstvou, v podobe pásikov, listov a vďaka lisovacím zariadeniam taktiež vo forme požadovaných tvarov.

 

Zariadenia

V ponuke máme priemyselné tlačiarne na tlač etikiet najväčších svetových výrobcov. V prípade riešení vyžadujúcich označenie výrobkov priamo na ich povrchu bez užitia etikiet, ponúkame tlačové systémy Thermal InkJet. V ponuke máme automatické systémy označovania výrobkov na výrobnej linke - Print and Apply - tieto systémy umožňujú výrazne znížiť dobu procesu lepenia etikiet a rôznorodosť aplikačných metód umožňuje prispôsobiť riešenia pre každú výrobnú linku. Zabezpečujeme integráciu našich systémov s aktuálnou infraštruktúrou. Ponúkame riešenia zahŕňajúce projektové aj montážne práce.

kompleks03
kompleks04

Systémy a softvér

Navrhujeme a realizujeme systémy založené na technológii automatickej identifikácie. Našim Zákazníkom ponúkame riešenia pre malé a stredné podniky, ako aj komplexné systémy podporujúce výrobné a skladové riadenia s využitím technológie čiarových kódov, alebo RFID. Doplnkom hardvérových riešení je užívateľsky softvér umožňujúci jednoduché a rýchle projektovanie a tlačenie etikiet, ale tiež aplikácie umožňujúce integráciu tlačiarní s vonkajším softvérom. Naše riešenia spolupracujú s databázami, kontrolno meracími zariadeniami, skladovými a predajnými systémami. Dohľad nad implementáciou je vykonávaný skúsenými Manažérmi Projektu s cieľom zabezpečenia realizácie vykonania projektov v súlade s metodikou riadenia projektov. Údržbou zavedených systémov sa zaoberá odborný helpdesk a odborníci z IT oddelení a servisu.

 

Technická podpora

V záujme komplexnej starostlivosti o zákazníka máme rozšírenú a stále sa vyvíjajúcu oblasť servisných služieb. Poskytujeme technickú podporu v priebehu procesu implementácie zahŕňajúce aj školenia užívateľov. Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis zakúpeného vybavenia, systémov a softvéru. Naši Zákazníci môžu neustále využívať technickú podporu - helpdesk, telefonicky alebo e-mailom, a v prípade nutnosti pomocou aplikácie TeamViewer.

kompleks05