chwilowka online

title

text

Slide background

záručné a pozáručné
opravy

opravy u Zákazníka v
jeho sídle

rozsiahle servisné
zázemie s komplexným
vybavením a z výmenou
náhradných dielov.

kvalifikovaný a skúsený
personál inžinierov

Servisné služby poskytujeme na základe štandardných záručných listov, alebo individuálnej servisnej
zmluvy. fungovanie v extrémnych podmienkach.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Slide background

projektová dokumentácia
podľa platných noriem

projektové riadenie

projektová dokumentácia podľa
platných noriem

výber a inštalácia zariadení
a softvéru

Naši špecialisti ponúkajú svoje vedomosti a skúsenosti vo všetkých fázach navrhovania, vykonávania
ako aj servis ponúkaných zariadení a systémov.

REALIZÁCIA

Slide background

semináre a školenia_x000D_ v
sídle spoločnosti v Gliwiciach

školenia priamo u zákazníka

školenia v rámci obsluhy
systémov a softvéru

školenia v rámci
obsluhy zariadení

Organizujeme školenia v rámci servisu a služieb zakúpeného softvéru, systémov a zariadení.

ŠKOLENIA

Slide background

telefonicky

pomocou aplikácie TeamViewer

e-mailom

Zabezpečujeme technickú podporu help desk v plnom rozsahu našich produktov, systémov,
a softvéru.

HELPDESK