title

text

Ponúkame autorské riešenia podporujúce, okrem iného, riadenie výroby alebo skladov, pripravené s využitím najmodernejších technológií automatickej identifikácie tovarov a výrobkov. Mnohoročné skúsenosti našich odborníkov umožňujú nielen prípravu softvéru, spĺňajúceho očakávania zákazníkov, ale tiež aj možnosť výberu najlepších riešení pre širokú škálu autoID zariadení.

systémy pre sledovanie výroby

systémy pre sledovanie výroby

systémy pre podporu skladových operácií

systémy pre podporu skladových operácií

inventúrne systémy

inventúrne systémy