chwilowka online

title

textonas01

Rozsah aktivít

Už viac ako 20 rokov spoločnosti Etisoft je vývoj zameraný na uspokojovanie komplexných potrieb svojich zákazníkov. Komplexné služby pre firemných zákazníkov a rýchly dynamický vývoj upevnili našu pozíciu ako kvalifikovaného dodávateľa v Európe. Spoločné založenie firmy v roku 2011 s jedným z najväčších poskytovateľov špeciálnych priemyselných etikiet - fa. Mac Arthur Corporation - zvýšilo naše možnosti, čo sa týka komplexných služieb pre firemných zákazníkov a uľahčuje konsolidáciu v rámci výrobkov a služieb pre zákazníkov majúcich pobočky na viacerých miestach po celej Európe a Amerike.

Poslanie a vízia

Naším poslaním je neustály rozvoj firmy a jej zamestnancov, prostredníctvom výroby moderných priemyselných označovaní a Auto ID systémov, prispôsobených k individuálnym požiadavkám zákazníka. Chceme byť lídrom v rámci komplexnej obsluhy zákazníka s rozšíreným podnikaním pôsobiacich na európskom trhu. Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné výrobky včas. Spolupráca je založená na odbornosti pracovníkov s využitím moderných inovatívnych výrobných technológií.
onas02
onas03

Firma to sú ľudia

Najväčšou hodnotou našej spoločnosti je pracovný tým - 300 kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pracujú spoločne na úspechu našej firmy. Náš personál sa skladá z odborníkov neustále hľadajúcich nové riešenia, materiály a suroviny, ale máme u nás aj odborníkov, ktorí sa zaoberajú systémami označovania a automatickej identifikácie, softvérom a servisom. U nás pracujú len skúsení technológovia schopní si poradiť s akýmkoľvek problémom pri výrobe všetkých typov materiálov. Zameriavame sa na ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a vzdelávať. Neustále poskytujeme zamestnancom školenia ktoré zvyšujú ich kvalifikáciu, spolufinancujeme štúdium na vysokých školách a jazykových kurzoch. Každý pracovník má právo navrhnúť zmeny zamerané na zlepšenie práce. Vďaka takej iniciácii bola už celá rada racionálnych návrhov realizovaná v praxi uľahčujúc každodennú a dlhodobú prevádzku našej spoločnosti.

História

 • Bola založená spoločnosť ETIMARK, autorizovaný distribútor samolepiacich etikiet 3M

 • bola nadviazaná spolupráca s firmou CITIZEN, výrobcom termotransferových tlačiarní, nákup prvého stroja na razenie etikiet a začiatok výroby etikiet, do ponuky boli zavedené termotransférové pásky RICOH

 • Rozšírenie strojového parku o zariadenia na výrobu a tlač etikiet

 • Vzniká pobočka vo Varšave

 • Vzniká pobočka v Krakove, zmena názvu spoločnosti z ETIMARK na Etisoft, do ponuky boli zavedené termotransférové pásky spoločnosti SONY.

 • nákup stroja na rezanie farbiacich pások

 • Vzniká prvá zahraničná pobočka v Českej Republike
  Zavedenie do ponuky termotransférových páskou spoločnosti IIMAK
  Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

 • Zmena formy vlastníctva spoločnosti na Etisoft sp. z o. o.

 • Vzniká ďalšia zahraničná pobočka v Nemecku

 • Rozšírenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre výrobu etikiet

 • Vzniká nové sídlo spoločnosti na ulici Szarej 21, rozšírenie strojového parku, zvýšenie výrobnej kapacity stroja na digitálnu tlač a laserové rezanie, zvýšený počet ponúkaných produktov, vzniká nový oddiel na Ukrajine

 • Vzniká ďalšia pobočka Etisoft Slovensko , implementácia Systému Environmentálneho Manažmentu v súlade s príslušnou normou ISO14001:2004

 • Implementácia Integrovaného Systému Riadenia podľa príslušných noriem ISO 9001:2004 a 14001:2004.

 • Vzniká ďalšia pobočka: Etisoft Nordic

 • Výstavba novej výrobnej haly a logistického skladu v Gliwiciach na ul. Sowińskiego, vzniká spoločnosť vyrábajúca kartónové obaly Etisoft Packaging Systems

 • Vznik poľsko-americkej spoločnosti MacArthur-Etisoft, ktorá konsoliduje dodávky do roztrúsených podnikov na území celej Európy a Ameriky

 • Implementácia nového systému typu ERP podporujúceho riadenie podniku

 • zavedenie spotrebných materiálov na európsky trh pre tlačiarne CITIZEN

 • Bola založená spoločnosť Loxee

 • Bola založená spoločnosť Etisoft Smart Solutions

+ -